De winkelwagen is leeg
De winkelwagen is leeg

Vinoloog van de Wijnacademie®

Vinoloog van de Wijnacademie, al ruim 40 jaar een begrip in de wijn- en horecabranche en als enige titel van niveau erkend door de SWON, FHKN, VAKO, KVNW en de KSU. Een perfecte vakopleiding voor iedereen die werkzaam is in de wijnhandel of horeca.

De titel Vinoloog van De Wijnacademie is een geregistreerd merk en kent een reglement voor de gebruiker van deze titel.

Wat houdt de vinologenopleiding van de Wijnacademie® in?

De opleiding tot Vinoloog van de Wijnacademie® is in tegenstelling tot de voorgaande Wijnopleiding-niveaus geen cursus. De opleiding op SDEN4 niveau vergt dan ook minstens 1 dag tijd in de week. De lessen worden eens in de twee weken op maandag gegeven. De totale opleiding neemt 19 maandagen in beslag van eind augustus tot half juni. Als gevolg van de decemberdrukte in de slijterij, wijnhandel en horeca worden in die maand geen lessen gegeven.

Studiebelasting

De opzet van de opleiding impliceert een behoorlijke voorbereiding op elke lesdag en vraagt dus intensieve zelfstudie. Om de gehele opleiding naar behoren te kunnen volgen moet worden gerekend op tenminste twee avonden zelfstudie per week. De theoretische stof bestaat uit vier boeken die zijn ingedeeld op basis van de modules. Voor de redactie tekenen de betrokken docenten en gespecialiseerde wijnschrijvers. Deze boeken zijn het meest complete werk dat in de Nederlandse taal over wijn verschijnt en dit is dan ook een zeer waardevol naslagwerk.

Hoe uitputtend de boeken ook mogen zijn, zij kunnen maar in beperkte mate op details ingaan. Er is een aanvullende lijst met aanbevolen boeken.

4 modules

De opleiding bestaat uit drie theoretische modules en een organoleptische module:

 • Module 1: wijnbouw, vinificatie en Frankrijk
 • Module 2: overige landen van Europa
 • Module 3: wijnlanden buiten Europa, wetgeving, wijn en prijs,
  gezondheid, marketing
 • Module 4: organoleptisch/analytisch proeven.

Een gemiddelde cursusdag ziet er als volgt uit:

 • 10.00 uur techniek van het analytisch proeven
 • 12.30 uur korte lunch
 • 13.00 uur theorie en proeven van wijnen illustratief bij het theoretische onderdeel
 • 17.00 uur einde lesdag.

Voor wie?

Is de Vinologenopleiding iets voor mij?

Toelatingseisen

Toekomstige aspirant-leerlingen moeten kunnen aantonen dat zij een goede basisopleiding met succes hebben afgerond. Als bewijs daarvan worden o.a. beschouwd:

 • Het Slijtersvakdiploma
 • Het diploma Liquorist van de Wijnacademie®
 • Diploma's op niveau SDEN3 of vergelijkbaar niveau: Wijnbrevet, Wijncertificaat (VAKO), SWEN3 diploma's afgegeven vóór 2016, SWEN2 diploma's afgegeven vóór 2015, WSET level 3 (Advanced)
 • Hotelschool met erkend SDEN of SWEN3 diploma.

Voor aanvang van het studiejaar van de Vinologenopleiding dienen alle studenten, en derhalve ook afgestudeerden van de middelbare en hogere hotelschool, te beschikken over één van hier voor genoemde bewijsstukken.

Voor belangstellenden die hier niet over beschikken zijn er in juni nog twee examens voor het Wijnbrevet. Ondernemers en werknemers uit de slijtersbranche en de drank- en horecasector hebben voorrang boven particulieren die nog niet in een dergelijke werkkring actief zijn.

Wat kan ik met het diploma?

Natuurlijk geeft het diploma een behoorlijke status aan de kandidaat, want het diploma is een bewijs dat de kandidaat werkelijk op een professioneel kan proeven, veel kennis heeft en weet waarover hij praat.
Hierdoor zal de kandidaat sneller een doorslaggevende rol gaan spelen in bedrijven waar kwalitatieve wijnselectie van belang is. Daardoor zullen in de wijnhandel en horeca de deuren snel opengaan.

5 Jaar de titel RV Register Vinoloog

Het diploma is ook vereist voor deelname aan het hoogste wijnexamen van Nederland: Magister Vini. Na het behalen van het diploma Vinoloog van de Wijnacademie® en inschrijving in het KwaliteitsRegister Vinologen mag men voor een periode van 5 jaar de titel RV Register Vinoloog van de Wijnacademie® voeren.

Register Vinoloog

Register Vinoloog

De titel Register Vinoloog staat borg voor voldoende én geactualiseerde wijnkennis. U kunt na het behalen van het diploma ‘Vinoloog van de Wijnacademie®’ er voor kiezen om in te schrijven in het KwaliteitsRegister Vinologen. Hiervoor kunt u de website www.registervinoloog.nl bezoeken.

Wijnproeven op topniveau

Er zijn veel manieren om aan een nieuwe week te beginnen, maar slechts weinigen zullen het zo doen als de studenten van De Wijnacademie®. Op de maandagochtenden van de opleiding proeven zij van 10.00 uur tot aan de lunch om 12.30 uur series wijnen die speciaal zijn samengesteld voor het aanleren van een goede proeftechniek.

Naarmate de opleiding vordert, krijgen zij ook steeds vaker te maken met wijnen die in geur, kleur en smaak bepalend zijn voor hun type. Daarmee wordt het onderscheidend vermogen getest en voortdurend opgevoerd. Immers, het organoleptisch onderzoeken en beoordelen van wijn vormt de basis van alle wijnkennis.

De opleiding tot ‘Vinoloog van De Wijnacademie®’ besteedt daarom de grootst mogelijke aandacht aan het ontwikkelen en verfijnen van de daarvoor nodige zintuiglijke eigenschappen. Omdat het ‘blind’ proeven van wijnen een uiterst belangrijk onderdeel van de organoleptische module vormt worden de studenten vanaf de eerste les in deze lastige vaardigheid geoefend. In de loop van de opleiding wordt het aantal ‘blind’ te proeven wijnen opgevoerd tot de examenstandaard is bereikt.

Proefgroepen

Er wordt de studenten aangeraden in kleine kring met medestudenten regelmatig proeverijen te organiseren. Deze proefgroepen worden de eerste opleidingsdag gevormd, en komen veelal tweewekelijks bijeen.

Nieuwsgierig geworden?

Of wilt u graag nog meer informatie over...

Wijnacademie Wijndocenten

De docenten

De kosten

Vinologen Wijnreizen

De wijnreizen

Wijnacademie de locatie

De locatie

Wijnacademie contact

Contact

Privacy reglement | Disclaimer | © Wijnacademie