Skip to main content
De winkelwagen is leeg
De winkelwagen is leeg
Wijnacademie® Register Vinoloog
Wijnacademie® Register Vinoloog

Liquorist van de Wijnacademie®

Interesse in gedistilleerde dranken en cocktails neemt steeds meer toe. Bij de drankenspeciaalzaak en de betere horecazaak verwacht de consument topkennis en inspiratie. De opleiding tot Liquorist biedt deze kennis in een compacte opleiding. Het diploma van Liquorist van de Wijnacademie is op SDEN4-niveau en zeer geschikt voor slijters en professionals in de horecabranche.

Een Liquorist van de Wijnacademie is bij uitstek dé specialist van binnen- en buitenlands gedistilleerd, cocktails en trends.

Leerstof

Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor de theoretische kennis. Tijdens de opleiding komt het proces van mouten, branden en distilleren in al zijn facetten aan bod. Ook praktische kennis komt uitvoerig aan de orde, waarbij o.a. rums, whisk(e)ys, cognacs, grappa en likeuren worden geproefd. Natuurlijk komen ook nieuwe trends aan bod en is er een cocktail-workshop ingepland.

Is de Liquoristenopleiding iets voor mij?

Toelatingseisen

De aard van de opleiding en het beperkt aantal beschikbare plaatsen per jaar (maximaal 24) brengen een selectief toelatingsbeleid met zich mee.  In de eerste plaats moeten aspirant-studenten kunnen aantonen dat zij een goede basisopleiding met succes hebben afgerond. Als bewijs daarvan worden onder andere beschouwd:

  • het Slijtersvakdiploma of diploma Vinoloog van de Wijnacademie®
  • het Gedistilleerdbrevet
  • alle andere vooropleidingen met examens die voldoen aan het niveau 3 zoals vastgesteld door de Stichting Dranken Examens Normering (SDEN).

Opleidingsduur

12 Lesdagen exclusief tentamen en examen dagen. De eerste lesdag valt in september, de laatste in de eerste helft van mei. In de laatste weken van december worden er geen lessen gegeven.

Studiebelasting

De opzet van de opleiding impliceert een behoorlijke voorbereiding op elke lesdag en vraagt dus intensieve zelfstudie. Om de opleiding naar behoren te kunnen volgen moet gerekend worden op gemiddeld twee avonden zelfstudie per week (72 uur in totaal).

Het uiteindelijke examen wordt in twee delen afgenomen: een theoretisch deel en een zeker zo belangrijk organoleptisch praktijkdeel waarin de bekwaamheid van het proeven wordt onderzocht. De cursus hanteert diezelfde tweedeling. Van de studenten wordt verwacht dat ze een even groot deel van hun zelfstudie aan de praktijk wijden als de opleiding doet.

Wat kan ik verwachten van de opleiding

Het proeven

Er zijn veel manieren om aan een nieuwe week te beginnen, maar slechts weinigen zullen het zo doen als de studenten van de Liquoristen opleiding. Op de maandagochtenden van de cursus proeven zij tijdens de proefles van 10:30 uur tot aan de lunch een serie dranken voor het aanleren van een goede proeftechniek. Het onderscheidend vermogen wordt getest en voortdurend opgevoerd. 

Verfijnen zintuiglijke eigenschappen

Omdat het ‘blind’ proeven van dranken een uiterst belangrijk onderdeel van het praktijkexamen vormt, worden de studenten vanaf de eerste les in deze lastige vaardigheid geoefend. In de loop van de opleiding wordt het aantal ‘blind’ te proeven dranken opgevoerd tot de examenstandaard is bereikt.

De theorie

De theoretische lesstof is gebaseerd op een door deskundigen gemaakt boek, dat uitsluitend bestemd is voor de studenten van de Liquoristenopleiding. Het is tevens een naslagwerk dat ook goed ná de opleiding geraadpleegd kan worden. De theorie wordt ondersteund door de docenten in de middaglessen. Ook tijdens de middaglessen wordt er geproefd. 

Mouten, branden en distilleren

Het proces van mouten, branden en distilleren komt uitgebreid aan de orde, vandaar dat er bezoeken bij het lesprogramma zijn ingepland bij distillateurs. Naast alle belangrijke gedistilleerde dranken en likeuren worden ook cocktails en longdrinks behandeld. 

Opleidingslocatie

Voor zover de lessen niet bij een bedrijfsbezoek worden gehouden, vinden de lessen plaats op Landgoed Dijnselburg in Zeist.

Kosten

Het lesgeld voor de opleiding bedraagt € 1.399,00 exclusief BTW en € 1.692,79 inclusief BTW. Het studieboek is inbegrepen in het lesgeld.

De tentamen- en examengelden, 110 euro per module, zijn hier niet bij inbegrepen.

Het proeven

Er zijn veel manieren om aan een nieuwe week te beginnen, maar slechts weinigen zullen het zo doen als de studenten van de Liquoristen opleiding. Op de maandagochtenden van de cursus proeven zij van 10:30 uur tot aan de lunch een serie dranken die speciaal zijn samengesteld voor het aanleren van een goede proeftechniek. Daarmee wordt het onderscheidend vermogen getest en voortdurend opgevoerd. 

Verfijnen zintuiglijke eigenschappen

Omdat het ‘blind’ proeven van dranken een uiterst belangrijk onderdeel van het praktijkexamen vormt, worden de studenten vanaf de eerste les in deze lastige vaardigheid geoefend. In de loop van de opleiding wordt het aantal ‘blind’ te proeven dranken opgevoerd tot de examenstandaard is bereikt.

De theorie

De theoretische lesstof is gebaseerd op een door deskundigen gemaakt boek, dat uitsluitend bestemd is voor de studenten van de Liquoristenopleiding. Het is tevens een naslagwerk welke goed geraadpleegd kan worden.De theorie wordt ondersteund door de docenten in de middaglessen. Begonnen wordt met het belangrijkste ingrediënt “alcohol”, daarna de basis- en smaakbepalende grondstoffen.

Mouten, branden en distilleren

Het proces van mouten, branden en distilleren komt uitgebreid aan de orde, vandaar bezoeken bij de distillateurs. Naast alle belangrijke gedistilleerde dranken en likeuren worden ook cocktails en longdrinks behandeld. De theorie is een zelfstudie en verwacht wordt dat de middagles goed is voorbereid. Een concept lesprogramma staat op deze website.

Opleidingslocatie

Voor zover de lessen niet op locatie worden gehouden is om praktische redenen voor de overige lessen voor één centrale plaats in Nederland gekozen: Landgoed Dijnselburg in Zeist.

Kosten

Het lesgeld voor de opleiding bedraagt € 1.399,00 exclusief BTW en € 1.692,79 inclusief BTW. Het studieboek is inbegrepen in het lesgeld.

De tentamen- en examengelden, 110 euro per module, zijn hier niet bij inbegrepen.