De winkelwagen is leeg
De winkelwagen is leeg
Wijnacademie®

Algemene- en Annuleringsvoorwaarden, Auteursrechten, Gedragscode

Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden en de Gedragscode van NRTO downloaden. Als NRTO-lid volgen wij deze.

Annuleringsvoorwaarden

Voor annuleringsvoorwaarden zie 'algemene voorwoorden van NRTO' hiernaast. 

Auteursrechten Wijnacademie

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer.

Privacy reglement | Disclaimer | © 2021 Wijnacademie