Skip to main content
De winkelwagen is leeg
De winkelwagen is leeg
Wijnacademie®

Tim Monten ontvangt diploma Magister Vini

Woensdag 15 maart jl. ontving Tim Monten het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu 21 Magistri Vini.

Woensdag 15 maart jl. ontving Tim Monten het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu 21 Magistri Vini.

De diploma-uitreiking vond plaats in het ZiN Inspiratielab van Sligro in Veghel.
Tijdens de bijeenkomst verdedigde Tim Monten zijn scriptie ten overstaan van de examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Naast de examencommissie was ook de heer Gerd Brabant uitgenodigd om als prominent aanwezig te zijn en om vragen te stellen over de scriptie. Gerd Brabant is een expert op het gebied van Duitse wijn.
De titel van de scriptie van Tim Monten luidt: ‘Für die Ewigkeit? De factoren van invloed op het rijpingspotentieel van droge en zoete Duitse Riesling’.

De examencommissie beoordeelde de scriptie en de verdediging als uitstekend. ‘Tim is erin geslaagd om gecompliceerde biochemische materie overzichtelijk te presenteren en inzichtelijk te maken. Het geheel geeft aanleiding tot vervolgonderzoek waarvoor Tim meerdere aanbevelingen doet.’

Het examen Magister Vini is het hoogste Nederlandse wijnexamen. Degene die het examen met succes afrondt, mag de beschermde titel ‘Magister Vini’ voeren. In 2004 is het examen voor het eerst afgenomen. Met het instellen van het examen Magister Vini werd invulling gegeven aan de wens van de wijnbranche om de wijnkennis in Nederland op een hoger niveau te brengen. Het examen Magister Vini voldoet aan de eisen op SDEN-niveau 5 zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN).

Alleen kandidaten die het vinologenexamen (SDEN-niveau 4) of een gelijkwaardig examen met succes hebben afgelegd, komen in aanmerking om deel te nemen aan het examen Magister Vini. Het begeleidingstraject wordt verzorgd door de Wijnacademie in Soesterberg. Vanaf september 2023 start de Wijnacademie een nieuw, uitgebreid lesprogramma voor de Magister Vini opleiding.

Het theoretisch deel van het examen bestaat uit vier modules over de onderwerpen wijnbouw, wijnbereiding, markt & marktbewerking en actuele zaken. Het proeftechnisch examen van Magister Vini bestaat uit drie modules. Aan de hand van blindproeverijen moeten verschillende typen wijn worden herkend en/of beoordeeld worden op het gebied van leeftijd, ontwikkeling, bewaarpotentie, kwaliteit en commerciële reikwijdte. Na het succesvol afleggen van alle module-examens moet de examenkandidaat een scriptie schrijven en deze verdedigen tegenover de examencommissie Magister Vini.

De scriptie van Tim Monten en die van de andere 20 Magistri Vini zijn te raadplegen via: https://www.magistervini.nl/scripties-mvers/.